Bảng giá cho thuê căn hộ Sai gon mia

04/11/2019
Bảng giá cho thuê căn hộ Sai gon mia
Bảng giá cho thuê căn hộ Sai gon mia

Bảng giá cho thuê căn hộ Sai gon mia tham khảo ( Lưu ý giá có thê thay đổi theo yêu cầu của chủ nhà)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn 10C tầng 9 giá tốt nhất – Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 48.59 giá thuê = 9.000.000tr/tháng (không Full nội thất) chưa VAT – giá bán 33tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn 11C tầng 6 giá tốt nhất – Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 48.69 giá thuê = 9.000.000tr/tháng (không Full nội thất) chưa VAT – giá bán 33tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn B1 tầng 12 giá tốt nhất – Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 71.38m2 giá thuê = 11.000.000tr/tháng (không Full nội thất) chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn B1 tầng 8 giá tốt nhất – Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 71.38m2 giá thuê = 11.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn B2 tầng 4 giá tốt nhất – Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 72.38m2 giá thuê = 12.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn B2 tầng 9 giá tốt nhất – Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 72.38m2 giá thuê = 12.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn B2 tầng 16 giá tốt nhất – Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 72.38m2 giá thuê = 11.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn A tầng 4 giá tốt nhất – Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 91.12m2 giá thuê = 13.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn A tầng 4 giá tốt nhất – Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 95m2 giá thuê = 13.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn A tầng 4 giá tốt nhất – Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 95.6m2 giá thuê = 14.000.000tr/tháng (không Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)
Cho thuê căn hộ Sai gon mia : Mã căn A tầng 4 giá tốt nhất – Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 91.12m2 giá thuê = 16.000.000tr/tháng (Full nội thất)chưa VAT – giá bán 34tr/m2 + chênh lệch ( Liên hệ)

Chia sẻ: