TNR AMALUNA TRÀ VINH

TNR AMALUNA TRÀ VINH
(TNR Amaluna Trà Vinh)

  1. THÔNG TIN CHUNG

  • Tên dự án: TNR Amaluna Trà Vinh
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Trà Vinh, Trà Vinh
  • Loại hình phát triển: Khu đô thị mới
  • Quy mô dự án: 329 căn nhà phố, biệt thự

TNR Amaluna Trà Vinh